1. graviditetsundersøgelse i uge 8 – 10
  2. graviditetsundersøgelse i uge 24
  3. graviditetsundersøgelse i uge 32

Herudover bliver du indkaldt til kontroller hos jordemodercenteret.

 Medbring venligst dine svangrepapirer til undersøgelsen og en urinprøve (eller lav en prøve her i klinikken)

  •  Barnet skal have lavet 5 ugers børneundersøgelse.
  •  Efterundersøgelse af mor er ca 8 uger efter fødslen

Sundhedsstyrelsen har udgivet disse pjecer:

Sundhed.dk – alt om graviditet herunder terminsberegning  eller her