Ydelse Pris
Lægeligt arbejde som ikke er dækket af sygesikringen afregnes per medgået 15 min 500 kr.
Motorattest til kørekort: 550 kr
Privat konsultation uden prøve 550 kr
Privat telefon/videokonsultation 550 kr

Der findes en lang række specifikke privathonorarer for lægeerklæringer og attester.

Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.

Udover kontant betaling kan du betale med MobilePay (gebyr: 0,75 kr)